AKTUALNOŚCI

WE WRZEŚNIU GRAMY

wrocławski teatr lalek
pl. Teatralny 4, 50-051 Wrocław
T: 71 335 49 01, F: 71 335 49 05
sekretariat@teatrlalek.wroclaw.pl

www.teatrlalek.wroclaw.pl

Rejestr Instytucji Kultury
Miasta Wrocławia 21/94
NIP 896-000-53-25, REGON 000278936
Nr konta bankowego:
PL 95 1020 5226 0000 6802 0416 2962

biuro organizacji widowni:
T: 71 335 49 11, 71 335 49 12
F: 71 335 49 13

widownia@teatrlalek.wroclaw.pl