Scena dla najmłodszych 0,5-5 lat

Teatr dla najnajmłodszych (dzieci od 0,5 do 5 lat) to nie zabawy edukacyjne czy teatralizowane formy animacji, ale sztuka w pełnowymiarowym znaczeniu tego słowa.

Spektakle dla najnajów współtworzone są we współpracy z psychologami i pedagogami dziecięcymi. Stymulują dziecięce zmysły, pobudzają kreatywność, a także w bardzo ciekawy sposób rozwijają relację rodzic-dziecko.

Przedstawienia te stają się nie tyle inicjacją w spotkaniu dziecka z teatrem, ale – we wspólnym doświadczaniu świata – z innymi dziećmi. Otwarta struktura spektakli, w których płynnie przechodzi się z pozycji widza do roli aktywnego uczestnika współtworzącego to, co się dzieje w przestrzeni gry, powoduje, że teatr dla najnajmłodszych pozwala dzieciom na bycie aktywnymi odbiorcami sztuki, a przy tym daje im naprawdę wiele radości.

Teatr dla najnajmłodszych porozumiewa się ze swoim widzem jego własnym językiem – poprzez kolory, kształty, dźwięki, zapachy, a nawet smaki.

Scena dla dzieci 4-10 lat

Spektakle adresowane do dzieci to przede wszystkim prapremiery tekstów najciekawszych współczesnych autorów piszących dla młodego widza oraz nowe sztuki, powstałe na specjalne zamówienie Wrocławskiego Teatru Lalek. Używając współczesnego języka, bliskiego swojemu odbiorcy, podejmują z dzieckiem odpowiedzialną rozmowę o otaczającej je rzeczywistości. Twórcy spektakli reagują na współczesne problemy, prowokują do rozmowy, uczą krytycznego myślenia i rozwijają dziecięcą wrażliwość.

Drugim nurtem są inscenizacje tekstów z kanonu literatury dziecięcej, realizowane przez uznanych, zarówno w Polsce, jak i na świecie, twórców z dziedziny teatru, muzyki i sztuk plastycznych. Wyróżnia je indywidualny, odrębny styl każdego z zaproszonych realizatorów, który inspiruje dziecięcą wyobraźnię i stanowi doskonały pretekst do spotkania młodego widza ze współczesną sztuką najwyższej próby. To także szansa na spotkanie z literaturą, która na przestrzeni dziesięcioleci zmieniała potoczne myślenie o dziecięcym odbiorcy, poświęcała mu szczególną uwagę i nadawała należny szacunek

WTL child-free scena dla dorosłych

Wpaść do Wrocławskiego Teatru Lalek wieczorem, bez dzieci, żeby obejrzeć spektakl dla dorosłych - czy to dobry pomysł? Czy jesteśmy gotowi przełamać wciąż żywy stereotyp, według którego teatry lalek są przeznaczone głównie dla najmłodszych?

W WTL od kilku lat staramy się walczyć z tym przekonaniem. Tworzymy spektakle, które dorosły widz ogląda z nie mniejszą ekscytacją niż siedzące obok dziecko. Idea grania wieczorami dla dorosłej widowni jest z naszego punktu widzenia naturalną kontynuacją obecnej linii artystycznej WTL, a jednocześnie ukłonem w stronę legendy Małej Sceny dla Dorosłych, stworzonej przed laty przez wieloletniego dyrektora teatru, Wiesława Hejnę.

 

wrocławski teatr lalek
biuro obsługi widza / rezerwacje:
T: 71 335 49 11, 71 335 49 12
F: 71 335 49 13
widownia@teatrlalek.wroclaw.pl

kasa biletowa:
T: 71 335 49 10
kasa@teatrlalek.wroclaw.pl

poniedziałek: Kasa nieczynna
wtorek - piątek:
9:00 - 12:00 i 14:00 - 18:00
sobota - niedziela:
1 godz przed spektaklem

pl. Teatralny 4, 50-051 Wrocław
T: 71 335 49 01, F: 71 335 49 05
sekretariat@teatrlalek.wroclaw.pl

www.teatrlalek.wroclaw.pl

Rejestr Instytucji Kultury
Miasta Wrocławia RIK nr.: 21/94
NIP 896-000-53-25, REGON 000278936
Nr konta bankowego:
PL 59 1020 5226 0000 6702 0416 3077

Image

NEWSLETTER

Logotypy partnerzy 2022 hotel europeum epi market tauron dystrybucja tauron-bezpieczniki budus tvp3 wroclaw