Image

INTERAKCJA. Teatr – edukacja

Nowy projekt Wrocławskiego Teatru Lalek dla nauczycieli i animatorów


Skierowany do nauczycieli projekt, oparty o metody pedagogiki teatru, którego celem jest wsparcie pedagogów w tworzeniu i prowadzeniu lekcji teatralnych, szczególnie związanych z obejrzanym spektaklem.
Integralną częścią projektu będą rozmowy z nauczycielami, które pozwolą nam na wymianę wzajemnych doświadczeń, a także określenie wzajemnych oczekiwań na linii teatr – szkoła. Mamy nadzieję, że posłużą nam one do zbudowania oferty edukacyjnej, która będzie odpowiedzią na potrzeby szkoły.
Podczas zajęć nie ingerujemy w spektakl, który jest autonomicznym i osobnym dziełem. Nie tłumaczymy, o czym było przedstawienie, raczej zadajemy to pytanie młodym widzom i wskazujemy możliwe konteksty interpretacyjne. Prowokujemy do myślenia, umożliwiamy bardziej świadomy odbiór przedstawienia i otwieramy na indywidualne, nieoczywiste interpretacje. Beneficjentami tych zajęć są nie tylko ich uczestnicy, ale także teatr, dla którego bezpośredni kontakt z widzem i możliwość usłyszenia jego głosu są ogromną wartością.

W ramach projektu zaprosimy nauczycieli na 4 spotkania warsztatowe, na których:

  • poznają oni podstawowe metody i narzędzia pedagogiki teatru,
  • sprawdzą, czy można je wykorzystać w omawianiu innych, nieteatralnych tematów
  • stworzą swoje własne scenariusze lekcji teatralnych.

Udział w zajęciach i spektaklach jest bezpłatny.

Spektakle Wrocławskiego Teatru Lalek to rzadko adaptacje klasycznych baśni – częściej widowiska, które powstają na podstawie nowych tekstów, pisanych na zamówienie teatru. Przedstawienia te dotykają ważnych, a nierzadko trudnych tematów, są przedsięwzięciami odważnymi artystycznie. Zdarza się, że po ich obejrzeniu dzieci i młodzież zadają opiekunom i nauczycielom wiele pytań, które mogą być pretekstem do przeprowadzenia lekcji po spektaklowych. Można na nich stworzyć przestrzeń, w której dzieci swobodnie, poprzez zabawę i zadania teatralne, mogą podzielić się doświadczeniami, przeżyciami przemyśleniami związanymi ze spektaklem. To także przestrzeń dla działań teatralnych związanych z tematem i problematyką spektaklu.

Bazując na naszych doświadczeniach w pracy z dziećmi podczas prowadzonych od kilku lat warsztatów do naszych spektakli, pragniemy podzielić się nimi z nauczycielami.
Wykorzystamy do tego dwie najbliższe premiery WTL: „Kichota” w reżyserii Joanny Gerigk (10+) i „Motyla” w reżyserii Marcina Libera (7+).

Koordynatorka projektu: Elżbieta Huculak
Zapisy: widownia@teatrlalek.wroclaw.pl / tel. 71 3354911, 12, 49.
Zapisy przyjmujemy do 11.03.2019.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:

Poznajmy się
18.03.2019 / godz. 11:00

W trakcie warsztatów zastanowimy się nad relacją nauczyciel – teatr – szkoła. Jakie są wzajemne potrzeby i oczekiwania? Jak w praktyce wygląda współpraca i komunikacja między nimi? Wprowadzimy także uczestników w podstawy pedagogiki teatru, na których będziemy się opierać podczas zajęć.


Wokół „Kichota”

Zaprosimy uczestników zajęć na spektakl „Kichot”, a po nim – na warsztaty do tego przedstawienia. Zastanowimy się również, jakie tematy, z perspektywy nauczyciela są ciekawe w pracy z klasą

Pedagogika teatru w szkole
23.05.2019 godz 12:00- 15:00

Jak wykorzystać pedagogikę teatru w szkole? Celem jest poznanie metod pedagogiczno-teatralnych w ramach doświadczenia warsztatowego, a tym samym narzędzi umieszczonych na portalu „Teatroteka Szkolna”. Jak również przyjrzenie się, w jaki sposób pedagogika teatru może być przydatna
w działaniu szkolnym na lekcji lub na zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli, animatorów, czy instruktorów teatralnych.
Program spotkania:
1. Prezentacja portalu Teatroteka Szkolna (30 min)
2. Warsztaty narzędziowe: Jak wykorzystać pedagogikę teatru w szkole? (2 h 30 min).

Wokół „Motyla”
06.06.2019 godz. 10:00- 14:00
 
Spotkanie wokół spektaklu „Motyl”. Zaprosimy nauczycieli na spektakl „Motyl”, a po spektaklu wspólnie zaprojektujemy do niego działania warsztatowe i przeprowadzimy na sobie.

Projekt jest realizowany we współpracy z Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie w ramach ogólnopolskiego programu Partnerzy Teatroteki Szkolnej, skierowanego do pedagogów teatru pracujących w teatrach instytucjonalnych, którzy chcą rozwijać lub podjąć współpracę z nauczycielami. Chcemy stworzyć dla tej grupy przestrzeń do spotkań, wymiany doświadczeń, a przede wszystkim refleksji na tematy związane z prowadzeniem działań edukacyjnych adresowanych do szkół. Dodatkowe informacje: http://teatrotekaszkolna.pl/partnerzy/oprogramie

 

Image

Rejestr Instytucji Kultury
Miasta Wrocławia RIK nr.: 21/94
NIP 896-000-53-25, REGON 000278936
Nr konta bankowego:
PL 59 1020 5226 0000 6702 0416 3077

biuro obsługi widza / rezerwacje:
T: 71 335 49 11, 71 335 49 12
F: 71 335 49 13
widownia@teatrlalek.wroclaw.pl

kasa biletowa:
T: 71 335 49 10
kasa@teatrlalek.wroclaw.pl

poniedziałek: Kasa nieczynna
wtorek - piątek:
9:00 - 12:00 i 14:00 - 18:00
sobota - niedziela:
1 godz przed spektaklem

NEWSLETTER

Logotypy partnerzy 2022  hotel europeum epi market tauron dystrybucja tauron-bezpieczniki budus tvp3 wroclaw