Regulaminy WTL

legenda_2018.png
Zasady bezpiecznego przebywania we Wrocławskim Teatrze Lalek
wprowadzone na czas trwania epidemii COVID-19 obowiązujący od 20.06.2020 do odwołania

 1. Zachęcamy do zakupu biletów online na stronie internetowej bilety.teatrlalek.wroclaw.pl .
 2. Kasa Teatru jest czynna na 1 h przed rozpoczęciem spektaklu. Rekomendujemy płatność kartą.
 3. Teatr jest otwarty dla Widzów na 1 h przed rozpoczęciem spektaklu. Należy przybyć najpóźniej 15 min. przed spektaklem.
 4. Osoby oczekujące na wejście do Teatru prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości.
 5. Do Teatru mogą wejść tylko Widzowie posiadający ważny bilet na dane przedstawienie.
 6. Wejście i przebywanie na terenie Teatru przez cały czas pobytu możliwe jest tylko w maseczkach zakrywających nos i usta
  (zwolnione z tego obowiązku są wyłącznie dzieci do lat 4). W przypadku braku maseczki jej zakup będzie możliwy w kasie.
 7. Po wejściu do teatru należy zdezynfekować ręce.
 8. Apelujemy o zachowanie dystansu społecznego przez cały czas pobytu w Teatrze.
 9. Przy wejściu odbywa się bezdotykowa kontrola biletów.
 10. Prosimy o stosowanie się do zaleceń obsługi widza, która kieruje Państwa do wyznaczonych sektorów i na widownię.
 11. Korzystanie z windy jest możliwe w uzasadnionych przypadkach (konieczność skorzystania z windy prosimy zgłosić obsłudze widza).
 12. Szatnia, sklepik, kawiarnia teatralna oraz kącik zabaw są nieczynne do odwołania.
 13. Dostępne są toalety i środki do dezynfekcji dłoni. Suszarki do rąk są wyłączonone
 14. Zakup biletu i uczestnictwo w spektaklu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

Zasady ikony

 
REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW INTERNETOWYCH
za pośrednictwem strony internetowej Wrocławskiego Teatru Lalek
 

1. Organizatorem internetowej sprzedaży biletów jest Wrocławski Teatr Lalek we Wrocławiu, pl. Teatralny 4, 50-051 Wrocław, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 21/94, posiadający NIP 896-000-53-25, zwany dalej Sprzedawcą bądź Teatrem.
2. Płatności za bilety obsługuje serwis internetowy Dotpay, administrowany przez Dotpay S.A z siedzibą w Krakowie, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296790, posiadający NIP 634 266 18 60.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Dotpay.
4. Dokonanie zakupu biletów w systemie on-line oznacza akceptację Regulaminu. Regulamin zawiera treści zgodne z wymogami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).
5. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym zawarta zostaje po spełnieniu wymaganych procedur zakupu biletów określonych na stronie internetowej https://bilety.teatrlalek.wroclaw.pl/ :
a. rejestracja Kupującego – polegająca na podaniu prawdziwych danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, login i hasło;
b. złożenia przez Kupującego zamówienia on-line;
c. uiszczenie przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line lub kartą płatniczą;
d. otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
6. Bilety pozostają własnością Sprzedającego do czasu odnotowania przez Sprzedającego potwierdzenia dokonania zapłaty przez Bank Kupującego.
7. Płatności z tytułu złożonego zamówienia dokonać należy w ciągu 30 minut od jego utworzenia. W wypadku niedokonania opłaty w tym czasie zamówienie zostanie anulowane.
8. Zapłata za zamówienie, niepotwierdzona przez Bank Kupującego w ciągu 30 minut od momentu złożenia zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
9. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2018 r. poz. 2519), sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
10. Ceny biletów na poszczególne spektakle są zróżnicowane i zamieszczone na stronie internetowej www.teatrlalek.wroclaw.pl. Ceny wydrukowane na biletach są kwotami brutto i zawierają podatek VAT.
11. Aby otrzymać fakturę VAT, należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję - Faktura VAT - oraz podać poprawne dane, niezbędne do jej wystawienia.
12. Kupujący dokonujący płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinien uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, ponieważ tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Sprzedającego.
13. Kupujący ma prawo do zakupu nie więcej niż dziesięciu biletów w jednym zamówieniu.
14. W systemie sprzedaży biletów on-line możliwy jest zakup biletów dla dorosłych i biletów dla dzieci na spektakle dziecięce oraz biletów normalnych i ulgowych na spektakle dla dorosłych.
15. Kupujący, którzy zakupili w systemie sprzedaży on-line bilety ulgowe, zobowiązani są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki przed wejściem na spektakl, na który zostały zakupione bilety. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na widownię.
16. Sprzedaż biletów w systemie on–line kończy się na 1 godzinę przed rozpoczęciem danego spektaklu.
17. Zaleca się okazywanie zakupionego biletu na wyświetlaczu smartfona. Po dokonaniu płatności Klient otrzyma, na podany w formularzu rejestracji adres e-mail, zakupiony bilet. Bilet można wydrukować na białej kartce A4 i okazać bileterowi przy wejściu na spektakl Sprzedawcy. Należy chronić kod paskowy na bilecie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.
18. W przypadku konieczności zakupu biletów dla grupy zorganizowanej, Sprzedawca prosi o kontakt mailowy lub telefoniczny z Biurem Organizacji Widowni (Tel. 71 335 49 49; 11; 12 lub widownia@teatrlalek.wroclaw.pl).
19. Bilet ważny jest od momentu zakupu do momentu zakończenia spektaklu, którego dotyczy.
20. Zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 nr 22 poz. 271), Sprzedawca nie dokonuje zwrotów ani wymiany biletów zakupionych za pośrednictwem systemu internetowej sprzedaży biletów – z wyjątkiem sytuacji, w których spektakl zostaje odwołany.
21. W wypadku odwołania spektaklu zwrot za bilet zakupiony za pomocą internetowego sytemu sprzedaży dokonywany jest na konto, z którego realizowana była zapłata.
22. Kwota zwrotu za bilety z odwołanego spektaklu jest pomniejszona o wysokość prowizji, jaką pobiera serwis internetowy Dotpay obsługujący płatności on-line.
23. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyny.
24. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie teatralnej.
25. Wszystkie informacje na temat repertuaru, cennika oraz godzin pracy Biura Organizacji Widowni oraz kasy biletowej Sprzedawcy, opublikowane zostały na stronie internetowej www.teatrlalek.wroclaw.pl Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany repertuaru.
26. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
27. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
28. Bilety zakupione w kasie biletowej oraz za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy nie mogą być kopiowane, przerabiane ani skanowane.
29. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Sprzedawca zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na stronie internetowej z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem. Kupujący bezwarunkowo akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach.
30. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży on-line Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.
31. Zakres przetwarzania danych osobowych w związku z rezerwacją oraz sprzedażą biletów zawarty jest w obowiązku informacyjnym dostępnym na stronie www.tetarlalek.wroclaw.pl
32. Każdy Kupujący udostępniający swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia.
33. Niniejszy Regulamin sprzedaży biletów on-line dostępny jest na stronie internetowej oraz w kasie biletowej Sprzedawcy.

REGULAMIN REZERWACJI, ZAKUPU ORAZ ZWROTU BILETÓW WE WROCŁAWSKIM TEATRZE LALEK

I. Zasady rezerwacji, kupna i zwrotów biletów indywidualnych w trybie sprzedaży bezpośredniej we Wrocławskim Teatrze Lalek.

 1. Rezerwacji biletów indywidualnych można dokonywać w Biurze Organizacji Widowni drogą telefoniczną
  (71) 335 49 11/ 12/ 49.
 2. Rezerwacje telefoniczne przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.
 3. Termin odbioru biletów jest ustalony w trakcie telefonicznego przyjmowania rezerwacji.
 4. Zarezerwowane bilety można wykupić bezpośrednio w kasie biletowej Wrocławskiego Teatru Lalek w wyznaczonym terminie, płacąc gotówką lub kartą płatniczą. Przy odbiorze biletów należy podać swoje nazwisko i termin spektaklu lub numer rezerwacji. Kasa biletowa pracuje w dniach: wtorek – piątek w godz. 9:00 – 19:00 (przerwa: 14:30 – 15:00) oraz w święta, soboty i niedziele na dwie godziny przed spektaklem.
 5. Bilety na spektakle Wrocławskiego Teatru Lalek można zakupić bezpośrednio w kasie biletowej lub on-line poprzez stronę: www.teatrlalek.wroclaw.pl/repertuar  www.bilety.teatrlalek.wroclaw.pl 
 6. Bilety ulgowe na spektakle dziecięce przysługują dzieciom oraz posiadaczom Karty Gazety Wrocławskiej.
 7. Bilety ulgowe na spektakle dla dorosłych przysługują uczniom, studentom, emerytom, rencistom oraz posiadaczom Karty Gazety Wrocławskiej.
 8. Posiadacze Karty Dużej  Rodziny mogą korzystać z cen biletów grupowych na wszystkie spektakle za okazaniem przy ich zakupie legitymacji Dużej Rodziny oraz dowodu tożsamości. Płatność wyłącznie w kasie za okazaniem karty.
 9. Na kartę URBANCARD PREMIUM na wszystkie spektakle obowiązuje zniżka 20%. Za bilety ze zniżką na URBANCARD PREMIUM nie ma możliwości płatności przelewem. Płatność wyłącznie w kasie za okazaniem karty. Jednorazowo na  URBANCARD PREMIUM można zakupić z 20% zniżką jeden bilet normalny i do pięciu biletów ulgowych.
 10. W dni powszednie na spektaklach dla grup zorganizowanych miejsca są nienumerowane i miejsca osobom indywidualnym wyznacza obsługa widowni.
 11. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT przez kasjera przy zakupie biletów.
  W przypadku zamiaru pobrania faktury w terminie późniejszym na podstawie uprzednio otrzymanego paragonu fiskalnego bezwzględnie konieczne jest podanie numeru NIP w momencie zakupu biletów i wystawiania paragonu. Jeżeli na paragonie nie będzie numeru NIP, Teatr będzie zobowiązany odmówić wystawienia faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 12. Zwrot biletów jest dokonywany wyłącznie w przypadku biletów zakupionych w kasie biletowej. Bilety internetowe zakupione drogą online nie podlegają zwrotowi ani wymianie (za wyjątkiem sytuacji kiedy spektakl jest odwołany z winy Teatru).
 13. Zwrotu biletów indywidualnych zakupionych w kasie w trybie sprzedaży bezpośredniej można dokonać w kasie biletowej najpóźniej na trzy dni przed spektaklem i wyłącznie za okazaniem paragonu fiskalnego i nienaruszonych biletów

II. Zasady rezerwacji, wykupu i zwrotu biletów grupowych we Wrocławskim Teatrze Lalek.

 1. Bilety grupowe we Wrocławskim Teatrze Lalek przysługują grupom zorganizowanym z przedszkoli i szkół oraz innych placówek oświatowych.
 2. Przy zakupie biletów grupowych opiekunom grupy przysługują bilety darmowe dla opieki w ilości jeden bilet dla opiekuna na dziesięcioro dzieci. W przypadku większej ilości osób opieki, każdy kolejny opiekun płaci za bilet w cenie biletu grupowego.
 3. Rezerwacji biletów grupowych można dokonywać w Biurze Organizacji Widowni drogą telefoniczną (71) 335 49 11/ 12/ 49 oraz e-mailową na adres widownia@teatrlalek.wroclaw.pl . Rezerwację grupową drogą elektroniczną proszę dokonywać zgodnie z formularzem rezerwacyjnym. Wzór formularza rezerwacyjnego dla grupy zorganizowanej z placówki oświatowej jest dostępny tutaj
 4. Rezerwacje telefoniczne przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.
 5. Osoba rezerwująca miejsca dla grupy zorganizowanej zobowiązana jest do pisemnego potwierdzenia rezerwacji w terminie ustalonym, przy składaniu rezerwacji, przez pracownika Biura Organizacji Widowni. Pisemne potwierdzenie należy przesłać drogą elektroniczną na adres: widownia@teatrlalek.wroclaw.pl lub faksem na nr tel  (71) 335 49 13. Wzór pisemnego potwierdzenia jest   dostępny tutaj
 6. W przypadku kiedy kupujący potrzebuje faktury VAT, należy w pisemnym potwierdzeniu podać dane do faktury. W przypadku zamiaru pobrania faktury w terminie późniejszym na podstawie uprzednio otrzymanego paragonu fiskalnego bezwzględnie konieczne jest podanie numeru NIP w momencie zakupu biletów i wystawiania paragonu. Jeżeli na paragonie nie będzie numeru NIP, Teatr będzie zobowiązany odmówić wystawienia faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Grupy zorganizowane mogą otrzymać fakturę VAT tylko do 15-go następnego miesiąca po zakupie biletów. Po tym terminie faktury dla grup zorganizowanych nie mogą być wydawane.
 8. Na życzenie rezerwującego Biuro Organizacji Widowni może wystawić i przesłać drogą elektroniczną fakturę proformę.
 9. Grupy zorganizowane zobowiązane są do wcześniejszego wykupienia biletów w terminie ustalonym przy rezerwacji biletów.
 10. Bilety można zakupić bezpośrednio w kasie biletowej, płacąc gotówką lub kartą płatniczą (kasa biletowa jest czynna w dniach: wtorek – piątek w godz. 9:00 – 19:00; przerwa: 14:30 – 15:00; oraz w święta, soboty i niedziele na dwie godziny przed spektaklem).
 11. Bilety można zakupić także, opłacając je przelewem na konto Wrocławskiego Teatru Lalek. Nr konta: 59 1020 5226 0000 6702 0416 3077. W tytule przelewu należy wpisać nazwę instytucji, na którą została złożona rezerwacja, datę oraz tytuł spektaklu.
 12. Bilety opłacone przelewem można odebrać w kasie biletowej najwcześniej po trzech dniach roboczych od dokonania przelewu, a najpóźniej w dniu spektaklu przed jego rozpoczęciem.
 13. Bilety opłacone przelewem można odebrać w kasie za okazaniem potwierdzenie przelewu lub dowodu tożsamości osoby, która dokonała rezerwacji lub innej osoby wskazanej przez rezerwującego bilety.
 14. W dniu spektaklu grupom zorganizowanym przysługuje możliwość zwrotu 10% z zakupionych biletów, np. jeżeli zakupiono 25 biletów można dokonać zwrotu 2 biletów, jeśli zakupiono 26 biletów można dokonać zwrotu 3 biletów.
 15. Zwrotu biletów można dokonywać wyłącznie przed rozpoczęciem spektaklu i tylko po okazaniu paragonu fiskalnego oraz nienaruszonych zwracanych biletów.
 16. Pieniądze za zwrócone bilety zostaną przekazane osobie rezerwującej taką samą drogą jaką dokonano zapłaty. Jeśli bilety były zakupione w kasie gotówką, kasjer zwróci gotówkę. Jeśli bilety były opłacone przelewem, pieniądze za zwrócone bilety Teatr zwróci rezerwującemu przelewem na jego konto (w takim przypadku także należy poinformować kasjera o zwrocie biletów przed rozpoczęciem spektaklu).

III. Dane osobowe i ich przetwarzanie

 1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, jest Wrocławski Teatr Lalek pl. Teatralny 4, 50-054 Wrocław.
 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (dalej „IOD”) Natalią Miłostan pod adresem email: natalia@prudenspdp.pl, pod numerem telefonu 697310309; lub pisemnie na adres: Wrocławski Teatr Lalek pl. Teatralny 4, 50-054 Wrocław.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupu biletów drogą elektroniczną przez stornę internetową Wrocławskiego Teatru Lalek www.bilety.teatrlalek.wroclaw.pl Wrocławski Teatr Lalek przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży biletów zamówionych przez Klienta na stronie www.bilety.teatrlalek.wroclaw.pl , a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody również w celu świadczenia usługi newslettera.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta na stronie www.bilety.teatrlalek.wroclaw.pl
 5. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 6. Poprzez rejestrację w serwisie internetowym w celu dokonania zakupu, dane osobowe Zamawiającego zostają umieszczone w bazie Wrocławskiego Teatru Lalek.
 7. Dostęp do Państwa danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom Instytucji, administratorom systemów informatycznych, którzy świadczą na naszą rzecz usługi informatyczne, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowo – podatkowe.
 8. W celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Instytucja zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 9. W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, tj. nie będą one podlegały profilowaniu.
 10. Login i hasło służące do zalogowania się na stronie www.bilety.teatrlalek.wroclaw.pl w celu zakupu biletów, mają charakter poufny i nie mogą być ujawniane osobom trzecim, dlatego Zamawiający zobowiązany jest do ich ochrony przed uzyskaniem przez osoby trzecie.
 11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Strona internetowa www.bilety.teatrlalek.wroclaw.pl na której dostępne są bilety Wrocławskiego Teatru Lalek , proces logowania się Zamawiającego a także dokonywania zakupów, zabezpieczone są poprzez stosowanie certyfikatów SSL.
 14. W przypadku pozyskania przez osoby trzecie loginu i hasła Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sprzedającego.
 15. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień biletów przez Wrocławski Teatr Lalek zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się na stronie www.teatrlalek.wroclaw.pl

wrocławski teatr lalek
biuro obsługi widza / rezerwacje:
T: 71 335 49 11, 71 335 49 12
F: 71 335 49 13
widownia@teatrlalek.wroclaw.pl

kasa biletowa:
T: 71 335 49 10
kasa@teatrlalek.wroclaw.pl

poniedziałek: Kasa nieczynna
wtorek - piątek:
9:00 - 12:00 i 14:00 - 18:00
sobota - niedziela:
1 godz przed spektaklem

pl. Teatralny 4, 50-051 Wrocław
T: 71 335 49 01, F: 71 335 49 05
sekretariat@teatrlalek.wroclaw.pl

www.teatrlalek.wroclaw.pl

Rejestr Instytucji Kultury
Miasta Wrocławia RIK nr.: 21/94
NIP 896-000-53-25, REGON 000278936
Nr konta bankowego:
PL 59 1020 5226 0000 6702 0416 3077

Image

NEWSLETTER

Logotypy partnerzy 2022 hotel europeum epi market tauron dystrybucja tauron-bezpieczniki budus tvp3 wroclaw