Image

Bawimy się w teatr. O!
to nowa przestrzeń badań i eksperymentów, a w niej bogata oferta warsztatów i działań społecznych.

Otwieramy drzwi teatru szeroko, dla wszystkich, którzy chcą go tworzyć, doświadczać i poznawać. Przełamujemy bariery i ograniczenia, aby we wspólnym działaniu ujawnić całą różnorodność, złożoność i bogactwo świata sztuki. Odkrywamy indywidualny, wyjątkowy sposób postrzegania i badania świata teatru.

Moduły warsztatowe są dostępne dla osób niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością. Chcemy wymieniać się doświadczeniami, wspólnie celebrować odmienność, unikalne zdolności i mocne strony. Niech te spotkania będą zaskakujące, wspaniałe i czasami prowokujące – noszą wszystkie niezbędne znamiona prawdziwej sztuki!

Bawimy się w teatr. O!:

Opowiadamy! – warsztaty adresowane dla najmłodszych w wieku od 18 do 36 miesięcy i bliskich im dorosłych, dostosowane do potrzeb uczestników niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością;
Odkrywamy! – rodzinne warsztaty dla przedszkolaków (4-6 lat), dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością słuchu lub wzroku;
Otwieramy! – warsztaty włączające dla młodszych uczniów (6-8 lat) i bliskich im dorosłych, dostosowane do potrzeb uczestników z niepełnosprawnościami i spektrum autyzmu;;
Oswajamy! – warsztaty dla dorosłych: animatorów, rodziców, nauczycieli;
Odczarowujemy! – warsztaty wprowadzające dla odbiorców spektaklu „Ile żab waży księżyc”, szczególnie dla osób z niepełnosprawnością słuchu i wzroku;
• Spektakl „Ile żab waży księżyc” z audiodeskrypcją i tłumaczeniem PJM.

Koncepcja merytoryczna projektu: Marta Kurowska
Koncepcja merytoryczna i prowadzenie warsztatów:
Marta Kurowska, Bartosz Kurowski, Robert Maniak, Joanna Pietras, Monika Reks, Madi Rostkowska
Tłumaczenie migowe warsztatów: Wioletta Boczar-Dominiak
Identyfikacja wizualna projektu: Klaudia Laszczyk
Partnerzy: Fundacja t:, Fundacja na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji KATARYNKA

Opowiadamy! to cykl sensualnych warsztatów teatralnych, adresowany do najmłodszych (w wieku od osiemnastu miesięcy do trzech lat) i ich rodziców.

Zapraszamy w podróż stymulującą wszystkie zmysły, w podróż kojącą i bezpieczną. Inspirowaną najciekawszymi spektaklami oraz wyjątkowymi dziełami sztuki dla dzieci, pobudzającą kreatywność i rozwijającą wyobraźnię. Doświadczamy plastyki, animacji, tańca, muzyki, teatru i słowa. Wyruszamy w fascynujący świat i na wyprawę w głąb siebie. Samodzielnie tworzymy i przyglądamy się sztuce tworzonej przez innych.

Opowiadamy! to teatr dla najmłodszych, w którym dziecko nie jest już tylko obserwatorem. Każdy warsztat jest małym przedstawieniem, a dziecko znajduje się w centrum, jest jego aktywnym twórcą. Sięgamy po wyjątkowe dzieła sztuki, inspirujemy dziecięcą wrażliwość i opowiadamy je po swojemu.

Opowiadamy! to także warsztaty dla rodziców. Podczas teatralnych spotkań inspirujemy do wprowadzania dziecka w świat sztuki, stwarzamy przestrzeń do wzmacniania relacji z rodzicami i stymulujemy elementy komunikacji niewerbalnej. Wprowadzamy działania integracyjne dla rodziców, a każdy warsztat kończy się krótką ewaluacją – podsumowaniem najważniejszych wątpliwości i spostrzeżeń.

Metryczka warsztatu:

Warsztat adresowany do dzieci w wieku 18-36 miesięcy i bliskich im dorosłych, dostosowany do potrzeb dzieci zagrożonych niepełnosprawnością. 

Czas trwania: 45-60 min
Koncepcja merytoryczna i prowadzenie warsztatów:
Marta Kurowska, Bartosz Kurowski, Joanna Pietras
Wstęp wolny. Obowiązuje rezerwacja miejsc.

Odkrywamy! to cykl rodzinnych sensualnych warsztatów teatralnych, adresowany do przedszkolaków (4-6 lat) i bliskich im dorosłych.

Pobawmy się… w teatr! Przyjrzymy się bacznie otaczającej rzeczywistości. A potem odkryjemy nasze wewnętrzne pejzaże. Odsłonimy na nowo niezwykłość rzeczy zwyczajnych. Pobudzimy wyobraźnię, rozwiniemy kreatywność, uruchomimy potencjał zdarzeń dźwiękowych, ruchowych, sensorycznych. Stworzymy w zabawie własne, subiektywnie pojmowane światy, a im bardziej okażą się autonomiczne, tym bliżej im będzie do prawdziwego teatru.

Odkrywamy! to afirmacja dziecięcej zabawy: jej specyficznych rytmów, dźwięków, kompozycji, dramaturgii, które stały się kluczem do stworzenia najciekawszych polskich inscenizacji dla dzieci. To teatr tworzony z pełnym szacunkiem dla swoich odbiorców i głębokim przekonaniem o wyjątkowości dziecięcego spojrzenia na świat i dojrzałości podejmowanych przez dziecko aktów kreacyjnych.

Odkrywamy! to inspiracja dla rodziców i dzieci do wspólnej zabawy artystycznymi konwencjami, fascynujących poszukiwań w obszarze teatru dla młodych odbiorców.

 

Metryczka warsztatu:

Warsztat adresowany do dzieci w wieku 4-6 lat i bliskich im dorosłych, dostosowany do potrzeb uczestników z niepełnosprawnością słuchu lub wzroku.
Czas trwania: 45-60 min.
Koncepcja merytoryczna i prowadzenie warsztatów:
Marta Kurowska, Robert Maniak / Madi Rostkowska
Wstęp wolny. Obowiązuje rezerwacja miejsc.

Otwieramy! to propozycja teatralnych warsztatów włączających, adresowanych do dzieci w wieku 6-8 lat i bliskich im dorosłych.

Otwieramy! to klucz do teatru lalek i jego fascynujących możliwości! Wybierzemy się w niezwykłą podróż do świata teatru formy. Pozwolimy działać wyobraźni, wyostrzymy wszystkie zmysły. Zaangażujemy się w odkrywanie dawnych przedstawień wielkich mistrzów i potraktujemy je jako źródło inspiracji do samodzielnej twórczości. Stworzymy przestrzeń dla nieinfantylnej i holistycznej interakcji dziecka ze sztuką. Ujawnimy całą różnorodność i złożoność świata teatru, będziemy wspólnie celebrować wyjątkowość, z jaką każdy mały artysta patrzy na świat.

Otwieramy! to spotkania teatralne i międzyludzkie. Konfrontujemy odmienne perspektywy i doświadczenia. Dzielimy się wiedzą, emocjami i kulturą. Angażujemy dzieci i dorosłych do odkrywania nowych twórczych możliwości, dostępnych dla wszystkich, którzy chcą je odnaleźć. W naszym teatrze ogranicza nas tylko wyobraźnia!

 

Metryczka warsztatu:

Warsztat adresowany do dzieci w wieku 6-8 i bliskich im dorosłych, dostosowany dla uczestników o specjalnych potrzebach..
Czas trwania: 45-60 min.
Koncepcja merytoryczna i prowadzenie warsztatów:
Bartosz Kurowski, Monika Reks
Tłumaczenie migowe: Wioletta Boczar-Dominiak
Wstęp wolny. Obowiązuje rezerwacja miejsc.

Oswajamy! to propozycja warsztatów dla osób dorosłych: nauczycieli, rodziców i animatorów.

Oswajamy! to prezentacja szerokiej oferty działań włączających oraz stosowanych przez teatr metod udostępniania, a także wsparcie animatorów i nauczycieli w ich własnych działaniach artystycznych z dziećmi i młodzieżą, wypracowanie i udostępnianie narzędzi, a także diagnoza i wypracowanie partnerstw pod kątem rozwijania oferty.

Praktyka teatru włączającego, oparta na filozofii sprawiedliwości społecznej oraz równego dostępu do sztuki jako istotnego prawa człowieka, wprowadza do procesu warsztatowego serię praktycznych działań, które pozwalają niwelować bariery, ograniczające równy dostęp do procesu artystycznego. Aktywnie wspomaga i zachęca młodych ludzi do zaangażowania w proces teatralny, dzięki czemu wspiera pełną reprezentację społeczeństwa, ujawnia różnorodność, złożoność i bogactwo świata sztuki.

W myśl idei Jana Dormana: „nie wyobrażam sobie teatru dla elity, dla dzieci prowadzonych do teatru grzecznie za rączkę. Teatr dla dzieci musi być powszechny i tak potrzebny, jak potrzebna jest szkoła” (Jan Dorman, Malowane Dzbanki, Katowice 1946.), Oswajamy! to przestrzeń wymiany doświadczeń i inspiracji z dziedziny praktyk włączających, adresowanych do dzieci i młodzieży.


Metryczka warsztatu:

Warsztat adresowany do nauczycieli, animatorów, rodziców, pracujących z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach.
Czas trwania: 2 h
Koncepcja merytoryczna i prowadzenie warsztatów:
Marta Kurowska, Bartosz Kurowski, Monika Reks
Wstęp wolny. Obowiązuje rezerwacja miejsc.

Marta Kurowska – teatrolożka, dramaturżka, krytyczka, pedagożka teatru. Autorka publikacji z dziedziny teatru i dramatu współczesnego, tłumaczka, redaktorka programów teatralnych. Współorganizatorka kilku konferencji International Federation for Theatre Research, uczestniczka rezydencji badawczych i artystycznych podczas praskiego Quadriennale oraz festiwali w Berlinie, Nitrze, Nowym Sadzie i in. Ukończyła II edycję Szkoły Pedagogów Teatru. Realizuje autorskie projekty artystyczno-społeczne. Stypendystka Ministra KiDN w dziedzinie animacji i edukacji kulturalnej.

Bartosz Kurowski – reżyser teatru lalek, kulturoznawca, pedagog Akademii Sztuk Teatralnych. Wyreżyserował kilkanaście spektakli dla dzieci, m.in.: „Drzewo” grane w języku polskim i Polskim Języku Migowym (Fundacja t: i Wrocławski Teatr Lalek). Zrealizował autorskie cykle warsztatowe m.in. w Teatrze Miejskim w Gliwicach („Nie dokazuj”, „Powitanie w teatrze”) oraz Wrocławskim Teatrze Lalek ( „Teatr otwarty!”), warsztaty w ramach Festiwalu Małych Prapremier, a także warsztaty włączające dla dzieci – uchodźców z Erytrei, Somalii, Afganistanu, Syrii, Angoli (Theaterspiel).

Robert Maniak – realizator dźwięku, VJ, dziennikarz radiowy. Twórca udźwiękowienia i wizualizacji do spektakli teatralnych. Uczestnik krajowych i zagranicznych festiwali muzycznych, kurator międzynarodowego festiwalu chóralnego „Pamięć kamieni” (2016). Autor scenariuszy i dramaturg spektakli grup młodzieżowych i amatorskich, twórca zrealizowanych z chórami młodzieżowymi słuchowisk, reżyser spektaklu „Nietuzinkowo”, przygotowanego z niepełnosprawnymi intelektualnie podopiecznymi Fundacji L’Arche (2017). Inicjuje i prowadzi autorskie programy artystyczne i społeczne.

Joanna Pietras – absolwentka psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Psycholożka, socjoterapeutka w nurcie psychodynamicznym. Choreografka i pasjonatka różnych ruchów taneczno-performatywnych oraz teatru fizycznego. Czynnie bierze udział w szkoleniach z zakresu ruchu, teatru, tańca i głosu. Zrealizowała kilka autorskich cykli warsztatów dla niemowląt (m.in. włączający projekt edukacyjno-społeczny „Teatr otwarty!”), przedszkolaków i dzieci w wieku szkolnym.

Monika Reks – Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorantka w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego, studentka reżyserii na Wydziale Teatru Lalek. Wielokrotna laureatka ogólnopolskich konkursów słowa. Od kilku lat prowadzi warsztaty edukacyjne i artystyczne, przez dwa lata związana z jedną z wrocławskich szkół alternatywnych, gdzie zajmowała się, m.in. zajęciami teatralnymi, a także dotyczącymi komunikacji, metafory i sztuki. Na Uniwersytecie Wrocławskim realizowała autorskie konwersatorium „Sztuka w ujęciu kognitywnym". Wyreżyserowała m.in. „Laboratorium powietrza", którego celem była integracja społeczna dzieci z dysfunkcją słuchu i dzieci słyszących. Dawniej była tłumaczką-przewodniczką osób głuchoniewidomych.

Małgorzata Rostkowska – migający choreograf, pedagog tańca współczesnego, performer. Zajmuje się głównie ruchem scenicznym oraz językiem migowym w teatrze. Współpracowała przy projektach dla osób słyszących i G/głuchych. Uczestniczka panelu dyskusyjnego „Między słowami”, traktującego o Polskim Języku Migowym w teatrze. Inicjatorka autorskich projektów, spektakli i prowadząca warsztaty teatralne oparte na Polskim Języku Migowym.

Wioletta Boczar-Dominiak – absolwentka pedagogiki ze specjalizacjami surdopedagogika oraz terapia zajęciowa, a także studiów podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. W zespole Fundacji na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji KATARYNKA działa na rzecz włączania osób G/głuchych w działania kulturalne. Tłumaczka warsztatów i spektakli teatralnych. Jest rzeczniczką studentów i doktorantów z niepełnosprawnością w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Warsztaty są bezpłatne.
Wymagana rezerwacja miejsc.

Rezerwacji można dokonać pisząc na adres:
widownia@teatrlalek.wroclaw.pl

W treści maila prosimy podać datę,
ilość osób, wiek dziecka i informację o specjalnych potrzebach uczestników.

*Rezerwacja jest ważna po jej potwierdzeniu przez Biuro Organizacji Widowni

23.08 | 11.00 | 1,5-3 lat
Opowiadamy!

Opowiadamy! to teatr dla najmłodszych, w którym dziecko nie jest już tylko obserwatorem. Każdy warsztat jest małym przedstawieniem, a dziecko znajduje się w centrum, jest jego aktywnym twórcą. Sięgamy po wyjątkowe dzieła sztuki, inspirujemy dziecięcą wrażliwość i opowiadamy je po swojemu.
Opowiadamy! to także warsztaty dla rodziców. Podczas teatralnych spotkań inspirujemy do wprowadzania dziecka w świat sztuki, stwarzamy przestrzeń do wzmacniania relacji z rodzicami i stymulujemy elementy komunikacji niewerbalnej.

29.08 | 11.00 | 4-6 lat ear icon
Odkrywamy! Konik na biegunach
30.08 | 11.00 | 6-8 lat ear icon
Otwieramy! Zmysły
5.09 | 11.00 | 4-6 lat ear icon
Odkrywamy! Ogród marzeń
06.09 | 11.00 | 1,5-3 lat
Opowiadamy!
12.09 | 11.00 | 4-6 lat ear icon
Odkrywamy! Gra w klasy
13.09 | 11.00 | 6-8 lat ear icon
Otwieramy! Dłonie
19.09 | 11.00 | 4-6 lat ear icon
Odkrywamy! Bajka do poduszki
20.09 | 11.00 | 1,5-3 lat
Opowiadamy!
26.09 | 11.00 | 4-6 lat ear icon
Odkrywamy! Kuchenna orkiestra
27.09 | 11.00 | 6-8 lat ear icon
Otwieramy! Ruch
3.10 | 11.00 | 4-6 lat ear icon
Odkrywamy! Wyliczanki
04.10 | 11.00 | 1,5-3 lat
Opowiadamy!
11.10 | 11.00 | 6-8 lat ear icon
Otwieramy! Opowieść

dostosowane do potrzeb uczestników
ze spektrum autyzmu

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury,
uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Image

Rejestr Instytucji Kultury
Miasta Wrocławia RIK nr.: 21/94
NIP 896-000-53-25, REGON 000278936
Nr konta bankowego:
PL 59 1020 5226 0000 6702 0416 3077

biuro obsługi widza / rezerwacje:
T: 71 335 49 11, 71 335 49 12
F: 71 335 49 13
widownia@teatrlalek.wroclaw.pl

kasa biletowa:
T: 71 335 49 10
kasa@teatrlalek.wroclaw.pl

poniedziałek: Kasa nieczynna
wtorek - piątek:
9:00 - 12:00 i 14:00 - 18:00
sobota - niedziela:
1 godz przed spektaklem

NEWSLETTER

Logotypy partnerzy 2022  hotel europeum aquapark epi market budus wcow tvp3 wroclaw